Nasi Terapeuci:

ewelina Wdowik 2
mgr Ewelina Wdowik
Psycholog, Terapeuta Uzależnień
elżbieta sołtys jpg
mgr Elżbieta Sołtys
Terapeuta Uzależnień, Pedagog
Marzena Słaboń zdj
mgr Marzena Słaboń
Pedagog Resocjalizacyjny, Terapeuta Uzależnień
Sebastian Kołodziej zdj (2)
mgr Sebastian Kołodziej
Pedagog Resocjalizacyjny, Psychoterapeuta, Terapeuta Uzależnień
Radosław Ściślicki zdj
mgr Radosław Ściślicki
Pedagog Resocjalizacyjny, Terapeuta Uzależnień

Terapeuta uzależnień - Kiedy Skorzystać?

Uzależnienia to trudne doświadczenia, które wpływają na życie nie tylko osoby uzależnionej, ale także jej najbliższych. Warto zaznaczyć, że terapeuci od uzależnień są kluczowymi sojusznikami w walce z tymi problemami. Poniżej przyjrzymy się roli i obszarom pomocy tego specjalisty, a także dowiemy się, jakie są wskazania do skorzystania z usług terapeuty od uzależnień.

Terapeuta od uzależnień to wysoko wykwalifikowany specjalista, posiadający wykształcenie medyczne, psychologiczne lub pedagogiczne. Dodatkowo zdobywa specjalistyczne umiejętności poprzez kursy z zakresu leczenia uzależnień. W ramach swojej praktyki terapeuta skupia się na pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych, alkoholu oraz różnych uzależnień behawioralnych, takich jak hazard, seks, gry komputerowe czy zakupy. Jego misją jest nie tylko leczenie konkretnej formy uzależnienia, ale również dostarczanie wsparcia i narzędzi umożliwiających pacjentowi powrót do zdrowego życia. Terapeuci od uzależnień, bazując na solidnym wykształceniu i ciągłym doskonaleniu swoich umiejętności, angażują się w kompleksową opiekę nad swoimi pacjentami. Wspierają nie tylko w procesie wyjścia z nałogu, ale także w budowaniu zdrowszych nawyków i umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

  • Pomoc Osobom Uzależnionym:

    Terapeuci od uzależnień angażują się w leczenie osób borykających się z uzależnieniem od różnych substancji i zachowań. Ich wsparcie obejmuje nie tylko bezpośrednią pomoc uzależnionym, ale również rodzinom, które są dotknięte skutkami uzależnień. Dodatkowo, prowadzą warsztaty mające na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat uzależnień.

  • Pomoc Osobom Współuzależnionym:

    Terapeuci od uzależnień zajmują się również wsparciem dla osób współuzależnionych, które często rozwijają reakcje przystosowawcze w wyniku długotrwałego życia z osobą uzależnioną. W tej grupie znajdują się partnerzy i małżonkowie, którzy mogą podjąć decyzję o opuszczeniu związku. Warto podkreślić, że termin współuzależnienia nie dotyczy dzieci i rodziców osoby uzależnionej.

  • Pomoc Osobom z Syndromem DDA:

    Terapeuci od uzależnień skupiają się także na wsparciu osób dorosłych z syndromem DDA. Terminem tym określa się osoby, które wychowywały się w rodzinach dotkniętych nadużywaniem alkoholu. Specjaliści pomagają tym osobom zmieniać schematy myślowe, wyniesione z dzieciństwa, by ułatwić adaptację do dorosłego życia.

Terapeuta od uzależnień stanowi kluczowego partnera w procesie leczenia i wspierania osób borykających się z różnymi formami uzależnień. Działając zarówno offline, jak i online, pomaga nie tylko uzależnionym, ale również współuzależnionym i osobom z syndromem DDA. Skorzystanie z pomocy tego specjalisty może przyczynić się do znacznej poprawy jakości życia i odzyskania równowagi psychicznej. Jeśli więc zmagasz się z problemami uzależnienia, nie wahaj się skonsultować z terapeutą od uzależnień. To krok w kierunku zdrowia psychicznego i lepszej jakości życia.