Elżbieta Sołtys

Pedagog, Terapeuta Uzależnień

Posiadam doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od  środków psychoaktywnych (narkotyków, leków, alkoholu) oraz zachowań (uzależnienia  behawioralne),  zagrożonych uzależnieniem  oraz osobami z rodzin z problemem uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując: w poradni  leczenia uzależnień i współuzależnienia, w poradni psychologiczno-pedagogicznej,  odbywając staż w ośrodku rehabilitacyjno-readaptacyjnym dla osób uzależnionych, prowadząc  terapię dla osób uzależnionych  i zagrożonych uzależnieniem w placówce resocjalizacyjnej  (terapia indywidualna, grupowa, porady, psychoedukacja, treningi) oraz  w gabinetach terapeutycznych.

Pedagog. Specjalista  Psychoterapii Uzależnień (certyfikat wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani). Ponadto pedagog pracy,  pedagog resocjalizacji, oligofrenopedagog, profilaktyk szkolny i rodzinny, socjoterapeuta, edukator rodzinny, trener w oświacie,  trener treningu zastępowania agresji, instruktor i realizator wielu rekomendowanych programów profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Specjalista z  wieloletnim   doświadczeniem w pracy terapeutycznej szczególnie z młodzieżą i  młodymi dorosłymi oraz  pracy psychoedukacyjnej, profilaktycznej z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami.

W ramach wieloletniej pracy korzystam wiedzy i umiejętności  nabytych w szkoleniach  w obszarze: terapii psychodynamicznej, podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach,  terapii bez oporu, dialogu motywacyjnym oraz terapii poznawczo-behawioralnej.

Swoją pracę poddaję superwizji.