Zakres Prowadzonych Mediacji:

Mediacje w postępowaniu cywilnym

Mediacje w postępowaniu gospodarczym

Mediacje w postępowaniu z prawa pracy i mediacje w organizacji

Mediacje w postępowaniu w sprawach rodzinnych oraz o rozwód i separację

Czym jest mediacja?

Skuteczna mediacja przyczynia się do rozwiązania sporu między uczestnikami. Mediator, prowadzący negocjacje, w sposób subtelny wspomaga strony w dążeniu do znalezienia wspólnego rozwiązania.

Umożliwia wymianę oczekiwań, potrzeb i interesów, a uwzględnienie tych informacji pozwala na osiągnięcie porozumienia, które zadowala obie strony. Wnikliwe słuchanie i zrozumienie tych kwestii stanowi kluczowy element procesu mediacji, prowadzący do satysfakcjonującego rozstrzygnięcia dla wszystkich zaangażowanych.

Dlaczego warto mediować?

Procesy mediacji sprzyjają tworzeniu zdrowych relacji międzyludzkich. Dzięki nim możliwe jest znalezienie wspólnego mianownika i osiągnięcie porozumienia pomiędzy konfliktującymi stronami.

Doświadczony mediator wykazuje umiejętność profesjonalnego kierowania procesem mediacji, skutecznie pomagając stronie w pokonaniu trudności i przełamaniu barier, które mogą stanowić przeszkodę w osiągnięciu porozumienia.

Mediacje wyróżniają się swoją wartością, która przejawia się w ich potencjale do trwałego rozwiązania sporu. To unikalne podejście daje realną szansę na trwałe usunięcie konfliktu. Proces mediacji nie tylko kieruje się ku momentalnemu rozstrzygnięciu, ale także stawia na budowanie trwałych, zrównoważonych fundamentów, które sprzyjają długotrwałym relacjom i zrozumieniu między stronami.

Dialog umożliwia spojrzenie na konflikt z odmiennego punktu widzenia, przy jednoczesnym zapewnieniu obu stronom równorzędnej pozycji. W trakcie rozmów, strony mają okazję do wyrażenia swoich perspektyw i uczuć, co sprzyja zrozumieniu wzajemnych punktów widzenia. Mediacje stawiają na równość, co sprzyja konstruktywnej wymianie poglądów oraz budowaniu atmosfery otwartej na współpracę i rozwiązanie konfliktu.

Istotne jest, że ugoda mediacyjna, uzgodniona podczas sesji mediacyjnej i zatwierdzona przez sąd, posiada moc postanowienia sądowego. To dotyczy zarówno spraw, które są rozpatrywane w trakcie procesu sądowego, jak i tych, które znajdują się poza nim. Oznacza to, że porozumienie, osiągnięte dzięki mediacji, ma prawną ważność i wiąże strony, co stanowi solidną podstawę dla skutecznego rozstrzygnięcia sprawy.

Zatwierdzenie ugody przez sąd w ramach spraw sądowych umożliwia odzyskanie od 75 do 100% poniesionych kosztów sądowych.