Ewelina Wdowik

Psycholog, Terapeuta Uzależnień

Jestem terapeutką z 15-letnim stażem pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu, pijącym szkodliwie i ryzykownie oraz osobami z rodzin z problemem alkoholowym. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w: poradni leczenia uzależnień i współuzależnień od alkoholu (prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, terapii dla osób uzależnionych od hazardu i Internetu) oraz na oddziale dziennym leczenia uzależnień od alkoholu, w zakładzie opiekuńczo – leczniczym dla osób starszych w Krakowie, będąc członkiem zespołu interdyscyplinarnego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie oraz poradni zdrowia psychicznego

Terapii psychologicznej prowadzę:

– sesje wsparcia psychologicznego

– sesje konstruktywnego radzenia sobie ze stresem

 Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach ze specjalizacją wychowawczą – kliniczną dzieci i młodzieży oraz psychologią pracy i organizacji. W 2012 otrzymałam certyfikat specjalisty terapii uzależnień akredytowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Ukończyłam również szkolenia w zakresie „Psychodramy wg Moreno” w Europejskim Instytucie Psychodramy w Krakowie.

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji i uczestniczę w szkoleniach.