Sebastian Kołodziej

psychoterapeuta, terapeuta uzależnień, pedagog resocjalizacyjny

Prawie od 20 lat pomagam ludziom mierzyć się z różnego rodzaju trudnościami życiowymi. Podczas pracy zwracam na wyjątkowość każdego człowieka który przekracza progi mojego gabinetu. Głęboko wierze, że każdy osoba ma zasoby aby rozwiać nurtujące go dylematy i pokonać problemy. Wiem też ze skomplikowane problemy nie wymagają skomplikowanych rozwiązań, dlatego staram się w mojej pracy wsłuchiwać się w potrzeby moich klientów i jasno precyzować wraz z nimi cele terapii, szukać najkrótszych i najszybszych dróg  dotarcia do nich. Rozwijać nadzieję na zmianę. Stale podnoszę swoje kompetencje zawodowe i wzbogacam swój warsztat poprzez udział w wszelkiego rodzaju szkoleniach i konferencjach. Moje doświadczenie zawodowe zbierałem, poprzez prace w różnych ośrodkach i poradniach, pracowałem z młodzieżą i dorosłymi, indywidualnie i grupowo.

Szuflada mojego biurka skrywa szereg certyfikatów i zaświadczeń między innymi :

  • Dyplom studiów z pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką uzależnień
  • Dyplom studiów podyplomowych z Zarządzania Placówkami Ochrony Zdrowia
  • Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień wydany przez Krajowe ds. Przeciwdziałania Narkomanii
  • Certyfikat Terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach wydany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwianiach
  • Certyfikat Trener Wilderness Therapy (terapii za pomocą dzikiej przyrody) wydany przez Wilderness Fundation EN
  • Certyfikat „Uzależnienia Behawioralne – szkolenie dla specjalistów terapii uzależnień” wydany przez Instytut Edukacji i Terapii
  • aktualnie jestem w trakcie kursu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim (kurs posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)
  • Zaświadczenia o udziale w szeregu szkoleniach specjalistycznych: z Programu Ograniczenia Pica , Pracy z syndromem DDA, autodestruktywnych zachowań młodzieży i innych.

Jako Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach poddaje swoją prace stałej superwizji, która gwarantuje świadczenie usług na wysokim poziomie.