Radosław Ściślicki

Terapeuta Uzależnień, pedagog resocjalizacyjny

W swojej pracy skupiam się na wykorzystywaniu zasobów pacjenta/klienta, wspieraniu go w procesie leczenia i pomaganiu mu w wypracowaniu zdrowych mechanizmów radzenia sobie z trudnościami i życiu w trzeźwości. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie świadczę pomocą w:

  • terapii indywidualnej oraz grupowej
  • profilaktyce, edukacji oraz poradnictwie osób z problemami uzależniania 
  • profilaktyce, edukacji oraz poradnictwie rodziną osób uzależnionych

Jestem pedagogiem specjalnym w zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Profilaktyki Społecznej (Uniwersytet Śląski), specjalistą Psychoterapii Uzależnień w trakcie certyfikacji (PARPA- Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z uzależnionymi.