Nasi Mediatorzy:

jolanta rowecka zdj
mgr Jolanta Rowecka
MEDIATOR SĄDOWY POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI, MEDIATOR SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH I SOSNOWCU

Mediacje Zawiercie

Konflikty rodzinne i różnorodne kryzysy znacząco wpływają na destabilizację życia rodzinnego, często prowadząc do jego rozpadu. W celu zapobiegania takim sytuacjom poszukuje się różnorakich metod rozwiązania problemów z nadzieją na ocalenie relacji rodzinnych. Jedną z proponowanych strategii jest korzystanie z usług mediatora rodzinnego w centrum EGO w Zawierciu. Zastanawiasz się, czy ten sposób jest skuteczny? Korzystając z mediacji, nikt nie traci i nie ryzykuje, a rezygnacja jest możliwa w dowolnym momencie. Dodatkowo ta forma rozwiązywania konfliktów jest uznawana za bardziej efektywną i mniej kosztowną niż proces sądowy.

Obserwacje pokazują, że liczba rozwodów i separacji stale rośnie, nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Konflikty i kryzysy, które do nich prowadzą, pojawiają się łatwo. W celu osiągnięcia porozumienia można zaangażować mediatora, który poprzez specjalnie przygotowane spotkania stara się doprowadzić do ugody, choć nie zawsze się to udaje. Mediacje okazują się efektywne w pewnych sytuacjach, co nie oznacza, że nie warto ich próbować. Kluczowe jest tu dążenie do porozumienia z innymi stronami konfliktu.

Dlaczego warto skorzystać z usług mediatora rodzinnego?

Mediacje znacząco przyczyniają się do obniżenia liczby rozwodów i często sprawiają, że kończą się one w bardziej przyjaznej atmosferze. Jest to szczególnie ważne, gdy w grę wchodzą dzieci.

Znaczenie mediacji rodzinnej polega na tym, że mediator, będąc osobą neutralną, pomaga członkom rodziny w rozwiązywaniu konfliktów. Podczas spotkań mediator pomaga uczestnikom zrozumieć sporne kwestie, określić potrzeby i interesy każdej ze stron oraz zniwelować bariery komunikacyjne. Proces ten sprzyja opracowaniu wspólnie akceptowalnych rozwiązań. Celem mediacji jest wypracowanie porozumienia, które jest dobrowolne i korzystne dla obu stron. Mediator pomaga w znalezieniu rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich i możliwe do zrealizowania. Rozwiązywanie problemów w spokojnej atmosferze, poza sądem, jest o wiele prostsze i pozwala na łatwiejsze ustalenie warunków ewentualnego rozwodu.

Czym kieruje się mediator?

Aby mediator mógł skutecznie wypełniać swoje zadania, musi kierować się kilkoma zasadami. Jedną z nich jest bezstronność, która oznacza, że mediator nie opowiada się po żadnej ze stron konfliktu, lecz stara się być obiektywnym i uczciwym partnerem dla wszystkich. Nie rozstrzyga kwestii spornych, co oznacza, że nie narzuca swojego zdania ani nie wydaje wyroków. Jego zadaniem jest jedynie pomóc stronom samodzielnie znaleźć rozwiązania, które będą dla nich satysfakcjonujące. Co ważne, wszystkie informacje uzyskane podczas spotkań są traktowane jako tajemnica zawodowa i nie mogą być ujawnione bez zgody stron.

W naszym ośrodku w Zawierciu współpracujemy również z doświadczonymi pedagogami, którzy oferują wsparcie dzieciom w różnych aspektach życia codziennego, między innymi w nauce i relacjach społecznych.