Jolanta Rowecka

Mediator Rodzinny i Cywilny

Jestem Mediatorką Sądową i Pozasądową. Od 24 lat prowadzę w Zawierciu Ośrodek Mediacji pod patronatem Polskiego Centrum Mediacji. Byłam zaprzysiężona w 1998r w Senacie RP jako mediator, osoba godna zaufania publicznego, uprawniona do przeprowadzania postępowania mediacyjnego. Jestem wpisana na listy stałych mediatorów prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych w Częstochowie, Katowicach i Sosnowcu. Przeprowadzam mediacje między stronami na zlecenie sądów, różnych instytucji, osób prywatnych.

Pomagam ludziom w rozwiązywaniu konfliktów i sporów. Udzielam porad i konsultacji dotyczących postępowania mediacyjnego, ugodowego przed organami Administracji Publicznej, Sądami, Policją, Prokuraturą w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych, gospodarczych, bez konieczności wstępowania na drogę sądową. Pomagam w sposób bezstresowy przejść przez rozwód, ustalić zasady opieki nad dzieckiem, alimenty oraz rozwiązać sprawy majątkowe bez długotrwałego i wyczerpującego procesu sądowego na drodze wzajemnych ustępstw.

Zadaniem mediatora jest wysłuchanie skonfliktowanych osób i pomoc w znalezieniu dla nich kompromisu w rozwiązaniu spornej kwestii. Celem mediacji jest polubowne załatwienie sprawy, jednak niezbędna jest do tego przede wszystkim dobra wola każdej ze stron, a zadaniem mediatora jest każdą ich wolę zaakceptować. Skutkiem takiego postępowania jest zawarcie zadowalającej wszystkich UGODY w poufnej atmosferze i na neutralnym gruncie.

Ugoda zawarta przed mediatorem jest zatwierdzona przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie.

Ukończyłam Socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Studia podyplomowe na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie,Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, dodatkowo specjalizacje z zakresu organizacji pomocy społecznej,Mediacje i Negocjacje społeczne, Pracę socjalną z osobami uzależnionymi w szczególności od alkoholu i narkotyków oraz wiele innych kursów i szkoleń zawodowych. Prowadziłam zajęcia dla studentów prawa z technik mediacyjnych. Posiadam niezbędną w tym zawodzie wiedzę prawniczą.

Moje wieloletnie  doświadczenie zawodowe i życiowe wykorzystywałam i wykorzystuję w mojej pracy, umiejętnie budując relację, POMAGAM INNYM.