Nasi Logopedzi:

avatar
mgr Katarzyna Miszczyk
Logopeda

Logopeda Zawiercie

Czy masz obawy dotyczące rozwoju mowy Twojego dziecka? Czy chciałbyś sprawdzić, czy Twoje dziecko prawidłowo wypowiada głoski zgodnie z wiekiem? Może jako dorosła osoba odczuwasz trudności w poprawnym artykułowaniu niektórych słów?

Zdecydowanie warto skorzystać z pomocy logopedy, który przeprowadzi kompleksową diagnozę i w razie potrzeby dostosuje terapię do indywidualnych potrzeb Twojego dziecka.

Kim jest logopeda? Zacznijmy od zdefiniowania roli logopedy. Czy jest lekarzem, pedagogiem, czy może psychologiem? Logopeda to zazwyczaj specjalista, który posiada wykształcenie w dziedzinie pedagogiki, psychologii lub filologii, a następnie uzupełnił je dwuletnimi studiami z zakresu logopedii. Absolwent tych studiów zdobywa kompetencje do diagnozowania oraz prowadzenia terapii różnych zaburzeń, takich jak problemy z artykulacją, mową, głosem, językiem pisanym, karmieniem i połykaniem, a także zaburzenia neurologiczne czy prowadzenie działań profilaktycznych. Logopeda jest również specjalistą pracującym z dziećmi dotkniętymi dysleksją, opóźnieniem rozwoju mowy, autyzmem lub zespołem Aspergera. Jak logopeda wykonuje swoją pracę? Proces pracy z logopedą rozpoczyna się od spotkania, które ma na celu przeprowadzenie diagnozy logopedycznej. W tym celu przeprowadzany jest wywiad diagnostyczny z rodzicem (jeśli chodzi o dzieci) lub samym pacjentem dorosłym. W trakcie tej rozmowy istotne są informacje dotyczące wieku, momentu pojawienia się pierwszych słów, etapów rozwoju mowy oraz przebytych chorób. Również dane o innych członkach rodziny z problemami wymowy mogą być istotne. Następnie logopeda analizuje narządy mowy, skupiając się na budowie języka, podniebienia, warg i ruchomości żuchwy. W przypadku wątpliwości, pacjent może zostać skierowany na badanie słuchu lub do specjalisty, takiego jak laryngolog czy neurolog. Po przeprowadzeniu diagnozy ustalane są cele terapii, a pacjent rozpoczyna zajęcia logopedyczne. Podczas sesji z logopedą stosowane są różnorodne formy pracy, takie jak masaż logopedyczny, ćwiczenia bierne i czynne, zadania rozwijające mowę, logopedyczne gry i zabawy oraz zadania do wykonania samodzielnie przez pacjenta jako „praca domowa”. Te ćwiczenia odgrywają kluczową rolę w utrwalaniu poprawnej mowy. Metody terapeutyczne logopedy są dostosowywane do wieku pacjenta w taki sposób, aby były atrakcyjne i sprzyjały systematycznej pracy nad osiągnięciem zamierzonych efektów.

Rola logopedy w terapii dzieci w spektrum autyzmu

Dzieci ze spektrum autyzmu często mają trudności z komunikacją werbalną, co może utrudniać ich funkcjonowanie w codziennym życiu. Właśnie tutaj z pomocą przychodzi logopeda, który opracowuje indywidualny plan terapeutyczny dla każdego dziecka. Terapia może obejmować ćwiczenia artykulacyjne, rozwijanie umiejętności rozumienia mowy, a także naukę korzystania z alternatywnych metod komunikacji, takich jak piktogramy czy urządzenia elektroniczne. Ważnym aspektem terapii jest również współpraca z rodzicami oraz innymi specjalistami zaangażowanymi w proces leczenia, takimi jak psycholog czy pedagog. Wspólnie z nimi logopeda może opracować strategie wspierające rozwój kompetencji komunikacyjnych dziecka.

Czy logopeda może pomóc dorosłym z zaburzeniami mowy?

Zaburzenia mowy nie dotyczą wyłącznie dzieci – również dorośli mogą zmagać się z różnego rodzaju problemami komunikacyjnymi. Przyczyny takich trudności mogą być różne, począwszy od wad wymowy, na afazji czy dysfazji kończąc. Terapia logopedyczna dla dorosłych obejmuje różnorodne metody pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Mogą to być ćwiczenia artykulacyjne, treningi słuchowe czy praca nad poprawą płynności mowy. Ważne jest również wsparcie emocjonalne ze strony terapeuty oraz zaangażowanie pacjenta w proces terapii. W naszym centrum w Zawierciu oferujemy także usługę mediacji rodzinnych, które mogą okazać się pomocne w przypadku osób dorosłych z zaburzeniami mowy, gdyż często wpływają one na relacje z najbliższymi.

Kiedy warto skonsultować się z logopedą?

Zdecydowanie zaleca się skonsultowanie z logopedą, gdy Twoje dziecko:

 1. Po ukończeniu pierwszego roku życia:

  • Nie wypowiada prostych słów (mama, tata, baba, bobo itp.).
 2. Po ukończeniu drugiego roku życia:

  • Wypowiada tylko kilka słów i nie łączy ich razem.
 3. Mając trzy lata:

  • Przekazuje treści niezrozumiałe dla otoczenia.
 4. Ukończyło cztery lata:

  • Głoski [s], [z], [c], [dz] wypowiada jako [ś], [ź], [ć], [dź].
 5. Skończyło siedem lub osiem lat:

  • W jego wymowie nie zauważysz prób wymówienia głoski [r].

Niezależnie od wieku dziecka, do konsultacji logopedycznej warto się udać również w przypadku:

 • Nadmiernego ślinienia się, ssania warg, policzków lub kciuka.
 • Nawykowego oddychania przez usta lub ograniczonych ruchów języka.
 • Wkładania języka między zęby podczas codziennych czynności, takich jak mówienie czy zabawa.
 • Braku umiejętności “posłania całuska”, czyli ułożenia ust w “dzióbek”.
 • Braku płynnej mowy, charakteryzującej się powtarzanymi dźwiękami, sylabami, wyrazami i/lub przeciąganiem dźwięków mowy czy “blokowaniem się” na początku wypowiadanego słowa.
 • Mowy bezdźwięcznej lub niewyraźnej.
 • Braku kontaktu wzrokowego z rozmówcą.