Przegląd najczęstszych zaburzeń psychicznych - Zbiór najważniejszych informacji.

Do najczęstszych zaburzeń psychicznych zaliczają się depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia lękowe oraz schizofrenia. Każde z tych schorzeń wymaga spersonalizowanego podejścia do pacjenta oraz skutecznej terapii. W większości przypadków, leczenie farmakologiczne uzupełnia się długotrwałą psychoterapią.

Depresja to poważne schorzenie dotykające około 5% dorosłych na całym świecie. Choroba ta charakteryzuje się znacznym obniżeniem nastroju oraz zakłóceniem postrzegania siebie samego. Osoby z depresją doświadczają trudności z odczuwaniem przyjemności, koncentracją, tracą zainteresowanie swoimi pasjami i relacjami społecznymi. Często towarzyszą temu objawy somatyczne, takie jak trudności ze snem, spadek libido, utrata apetytu i utrata masy ciała. Myśli samobójcze występują u 40–80% pacjentów. Leczenie depresji obejmuje psychoterapię oraz stosowanie leków przeciwdepresyjnych, takich jak leki z grupy SSRI lub SNRI.

Choroba Afektywna Dwubiegunowa (ChAD) to kompleksowe zaburzenie psychiczne, które charakteryzuje się obecnością dwóch skrajnych stanów nastroju: epizodów depresji i manii. W przypadku epizodów depresji, pacjenci doświadczają obniżonego nastroju, uczucia beznadziejności, zmniejszonej energii i utraty zainteresowania życiem. Natomiast epizody manii są okresami podwyższonego nastroju, nadmiernego entuzjazmu, zwiększonej aktywności psychoruchowej, a także mogą charakteryzować się objawami psychotycznymi, takimi jak omamy lub urojenia.

Zaburzenia lękowe to powszechne schorzenia psychiczne, dotykające 275 milionów ludzi na całym świecie. Mogą przybierać formę napadów lęku lub lęku uogólnionego.

Napady Lęku: Charakteryzują się nagłymi atakami paniki, często towarzyszącymi silnemu bólowi w klatce piersiowej, duszności, zawrotom głowy i kołataniu serca. Leczenie obejmuje leki przeciwdepresyjne oraz psychoterapię.

Lęk Uogólniony: Objawia się przewlekłym lękiem, osłabieniem, ciągłym zmęczeniem, apatią i utratą apetytu. Terapia polega na psychoterapii i stosowaniu leków przeciwdepresyjnych, a w przypadku silnego lęku krótkotrwałym wspomaganiu lekami uspokajającymi.

Schizofrenia jest kompleksowym zaburzeniem psychicznym, którego korzenie tkwią w dysregulacji wydzielania neuroprzekaźnika o nazwie dopamina w mózgu. To właśnie nieprawidłowe funkcjonowanie układu dopaminergicznego prowadzi do zakłóceń w obszarach mózgu odpowiedzialnych za motywację, emocje i odczuwanie przyjemności. Schizofrenia jest schorzeniem, które wpływa na funkcjonowanie psychiczne, społeczne i emocjonalne jednostki, znacząco wpływając na jej zdolność do normalnego życia.

W skrócie, skuteczne leczenie zaburzeń psychicznych wymaga holistycznego podejścia, łączącego terapię farmakologiczną z psychoterapią, dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjenta. Optymalna opieka nad pacjentem uwzględnia różnorodność objawów oraz unikalne aspekty każdego z zaburzeń, zapewniając kompleksową i skuteczną pomoc.