Michał Janusz

psycholog, trener mentalny

Jeśli czujesz, że potrzebujesz:

  • zrozumieć i zaakceptować siebie,
  • lepiej radzić sobie ze swoimi emocjami (np.: zaburzeniami nastroju, wycofaniem, lękiem i niepokojem, złością, agresją, stresem, samookaleczeniami, myślami samobójczymi),
  • poprawić i/lub budować swoje relacje z innymi ludźmi (np.: trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji, problemy w związku, uwikłanie w przemoc),
  • skuteczniej planować i świadomie kierować swoim życiem,
  • pokonać kryzysy i lęki (np.: wyzwania codzienności, trudne życiowe decyzje, rozwód, żałoba, inne niespodziewane zmiany w Twoim życiu),

Może to być moment w którym nasze drogi powinny się spotkać?

Pracuję w oparciu o rozmowę poszukując rozwiązań z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych zasobów Klienta oraz metod zaczerpniętych z różnych nurtów terapeutycznych. Wierzę i jestem przekonany o tym, że każdy z nas ma swoje mocne strony, jest ekspertem od swojego życia i najlepiej wie, czego mu potrzeba. Nie mam mocy, by sprawić, że wszystkie problemy znikają, ale nie to jest celem mojej pracy. Moim zadaniem jest pomoc w odnalezieniu kompetencji do poradzenia sobie z trudnościami, które pojawiły się w Twoim życiu, zbudowanie wspólnie z Tobą rozwiązania „szytego na miarę”, a nie danie Ci podręcznikowego gotowca.

Jestem psychologiem. Studia psychologiczne skończyłam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od wielu lat jestem zawodowo związany z instytucjami świadczącymi wsparcie osobom w trudnych sytuacjach życiowych, gdzie prowadzę  indywidualną i grupową terapię dla osób dorosłych i młodzieży potrzebujących pomocy we wprowadzaniu zmian we własnym życiu, doświadczających różnego rodzaju trudności życiowych, mających problemy wychowawcze oraz uwikłanych w przemoc w rodzinie. Ukończyłem szkolenia i kursy w obszarze Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Dialogu Motywacyjnego. Jestem Certyfikowanym Specjalistą ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA, Certyfikowanym Trenerem oraz coachem pracującym zgodnie ze standardami i kodeksem etycznym International Coaching Federation.