Joanna Dudek

Psycholog

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalność: psychologia kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży oraz sądowa. Posiadam doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z różnymi trudnościami rozwojowymi oraz młodzieżą niedostosowaną społecznie. Swoje kompetencje zawodowe poszerzyłam poprzez pracę w poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodku wczesnej interwencji, w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich. Usprawniam funkcje rozwojowe oraz kompetencje społeczno-emocjonalne swoich podopiecznych w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Dla ich dobra współpracuję z opiekunami, udzielam wskazówek rodzicom oraz nauczycielom. Stale podnoszę swoje umiejętności i kwalifikacje poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. W codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą nastawiam się na rozumienie ich potrzeb, pomoc w rozpoznawaniu i rozumieniu własnych emocji oraz kładę nacisk na wzmacnianie ich zasobów i wsparcie w lepszym radzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami.