Justyna Krawczyk Kita

Psycholog

Jestem psychologiem z 22-letnim stażem pracy w diagnozowaniu oraz pomocy w przezwyciężaniu występujących problemów.

Specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi będącymi w kryzysie tj:

  • śmierć bliskiej osoby
  • rozwód
  • utrata pracy
  • zaburzone relacje małżeńskie/partnerskie
  • poczucie osamotnienia

oraz w pracy z młodzieżą przejawiającą trudności w:

  • kontaktach z rówieśnikami
  • relacjach z rodzicami
  • radzeniu sobie w sytuacjach trudnych/stresogennych

a także z młodzieżą dokonującą samookaleczeń, mającą poczucie nierozumienia i wyobcowania w otaczającym ich świecie.

Od 12 lat pracuję również z osobami doznającymi przemocy, a także z osobami stosującymi tę przemoc, wspierając się wieloma szkoleniami z tego zakresu.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego ze specjalnością  psychologii sądowo-klinicznej oraz Studiów Podyplomowych z zakresu psychologii transportu na Uniwersytecie Warszawskim, a także mediacji i pedagogiki sądowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach. Pracuję w oparciu o Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach, mając jednak na uwadze przede wszystkim indywidualne potrzeby klienta.