Jacek Podsiadło

Psycholog, Pedagog

Jestem typem wielozadaniowca, może, dlatego kończąc pedagogikę specjalną równocześnie pisałem swoją pracę magisterską z psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Wówczas był to temat niezbyt popularny – vending w szkołach a nawyki żywieniowe dzieci, uzależnienie od słodyczy oraz ich wpływ na zdrowie…

10 letnie doświadczenie w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych jako psycholog nauczyło mnie pokory do pracy terapeutycznej, która jest czasami jedynym bodźcem stymulującym rozwój dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wierzę, że terapia interdyscyplinarna, terapia zajęciowa, muzykoterapia oraz rozwijanie kompetencji społecznych poprzez pracę zespołową są głównymi ogniwami zarówno progresu rehabilitacji (zawodowej i społecznej) oraz rozwoju osobistego.

W pracy opieram się na kontakcie interpersonalnym wykorzystującym techniki mieszane i zaangażowanie wokół projektu dostosowanego do możliwości psychofizycznych uczestników grupy.

W ramach doskonalenia zawodowego ukończyłem również podyplomowo socjoterapię a także diagnozę i terapię zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży oraz szereg różnych szkoleń branżowych. Posiadam doświadczenia pracy jako pracownik socjalny i asystent osób niepełnosprawnych zdobyte w szkockich domach opieki nad osobami zależnymi. Aktualnie kończę dodatkowo psychologię transportu w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.

Jestem zwolennikiem adaptacji i wykorzystania technologii komputerowych w procesie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży dlatego w trakcie terapii indywidualnej i grupowej stosuję różnorodne nowoczesne metody pracy. Szczególnie pasjonuje mnie psychopedagogika kreatywności, muzykoterapia oraz metoda projektu: (technika i robotyka), których elementy wykorzystuję podczas zajęć.

Zapraszam na zajęcia oraz konsultacje.