Anita Snopińska

Pedagog

Absolwentka kierunku resocjalizacja, magister pedagogiki wczesnoszkolnej i oligofrenopedagogiki. Absolwentka Studiów Podyplomowych Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia.  Certyfikowany Terapeuta  EEG-BIOFEEDBACK.  Terapeuta Umiejętności Społecznych . Certyfikowany Trener Terapii Ręki. Swoje doświadczenie zdobywałam podczas w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz z dorosłymi osobami  o specjalnych potrzebach edukacyjnych, niepełnosprawnymi intelektualnie, z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera pracując w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych i poradniach. W pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami staram się podążać za potrzebami oraz tworzyć bezpieczną przestrzeń do pracy i rozwoju. Kieruje  się indywidualnym, empatycznym podejściem, nastawionym na budowanie relacji. Stale poszerza wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach i warsztatach .